Правна информация
Нуждаете се от помощ?
0889 633 133 / 0700 200 69

Правна информация

правна информация

АВТОРСКО ПРАВО

Настоящата интернет страница (интернет сайт) е собственост на Форте мюзик ООД, ЕИК 101670570, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград 2700, бул.Васил Левски 49

Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на Форте мюзик ООД. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, фотографските и другите изображения, публикувани на страницата.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Форте мюзик ООД цели без прекъсване да осигури пълнотата и актуалността на поместената на този интернет сайт информация. Въпреки това, следва да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно изчерпателна и точна. Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. Форте мюзик ООД не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта.

В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно покупката на дадена стока или услуга, Ви каним да потърсите мнението на нашите служители или на друг компетентен специалист в съответната област.

Форте мюзик ООД не отговаря за технически грешки или за други затруднения при използването на този сайт и не гарантира непрекъснат достъп до него.

СВЪРЗАНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове. Форте мюзик ООД не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други сайтове информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния сайт. Съветваме Ви да се интересувате от условията за ползване и за защита на личните данни, които предлагат чуждите интернет сайтове.

ЛИЧНИ ДАННИ

Форте мюзик ООД няма да събира лична информация за Вас чрез този сайт, освен ако Вие не я предоставите доброволно на дружеството чрез попълване на електронни формуляри, изпращане на електронна поща или по друг начин.

Форте мюзик ООД е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани от Форте мюзик ООД за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Форте мюзик ООД, както и да иска коригиране на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени от Вас по установения от Закона за защита на личните данни ред, посредством изпращане на писмено заявление със съответното искане до Форте мюзик ООД на адрес: гр. Благоевград 2700, бул.Васил Левски 49

.................................................................................................................................................................

Информация за всяка стока, предлагана в магазини Форте мюзик може да бъде открита на етикета на съответната стока, на инфромационните табели за отделните продукти,

Форте мюзик ООД запазва правото си да предостави цялата информация за съответната стока на етикета, или по друг подходящ начин в писмен вид, съгласно изискванията на Закон за защита на потребителите.

Информацията в настоящия документ може да е различна от информацията, изписана на етикетите на стоките, в който случай, изписаното на етикета се разглежда с предимство.