Защита на личните данни
Нуждаете се от помощ?
0889 633 133 / 0700 200 69

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Музикален.бг гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената 
информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до 
знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. 
Muzikalen.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване 
на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в 
случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и 
клаузите на настоящите Общи условия, Muzikalen.bg може да използва личните данни на Клиента 
единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват 
данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, 
Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 
 
Muzikalen.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - 
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил 
изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или 
длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и 
събират такава информация. Muzikalen.bg е длъжен да предостави информацията по силата на 
закона. 


 Всяка лична информация, предоставена от потребителя на сайта на онлайн музикалния магазин, ще бъде използвана в съответствие с изискванията на "Закона за защита на личните данни".